BADANIA DODATKOWE – W procesie diagnostyki niejednokrotnie okazuje się konieczne wykonanie dodatkowych badań. W naszej przychodni pacjenci mają dostęp do badań laboratoryjnych krwi, moczu, kału, do badań mikrobiologicznych oraz cytologicznych. Wykonujemy równie badania USG, EKG, Echo.

EKG – nieinwazyjne badanie serca, podczas którego oceniamy pracę serca. Badanie pozwala na wykrycie zaburzeń rytmu serca. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania

ECHO – nieinwazyjne badanie serca, podczas którego oceniamy wygląd serca, jego wydolność. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania

USG — nieinwazyjna metoda służąca diagnostyce obrazowej .Umożliwia uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Badanie charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian

Cytologia – nieinwazyjne badanie, które pozwala na ocenę mikroskopijną komórek pobranych z badanego materiału np. wymazu z ucha, zmian na skórze czy niepokojącej zmiany typu np. guz.

Badanie mykologiczne – badanie, które pomaga w ocenie i identyfikacji grzybów chorobotwórczych- pozwala określić, czy mamy do czynienia z czynnikiem chorobotwórczym i z jakiej grupy- czy zmian jest grzybicą, czy drożdżycą, pleśnią. Materiał pobierany jest z granic miejsc chorobowo zmienionych

Badanie bakteriologiczne – badanie z posiewem w kierunku bakterii patogennych. Badanie z wykonanym antybiogramem celem odpowiednio dobranej terapii